Disclaimer


De Shop-Online-Shop disclaimer:

De website: iedere webpagina waarin Shop Online Shop een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

Shop-Online-Shop: de eigenaar van deze website;

Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

Jij: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

Het onderstaande is van toepassing op shop-online-shop. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer:

Shop Online Shop doet er alles aan om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Shop Online Shop verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Shop Online Shop is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Shop Online Shop mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Shop Online Shop is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is Shop Online Shop niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
Jij bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de website verzendt.

Shop Online Shop behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan
Shop Online Shop de toegang tot de website monitoren.

Jij zal Shop Online Shop, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jou gebruik van de website, je inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 Dagaanbieding | Kortingscode | Prijsvergelijk | Aanbiedingen | Actie van de dag | Daily offers | Actiecode | Acties | Dagdeals |
Deal | Online shop | Webshop | Webwinkel | Korting | Shop online | Prijsvergelijken | Online shoppen | Dagaanbiedingen | Kortingscodes


Dagaanbieding | Actie van de dag | Daily offers | Dagdeals | Dagaanbiedingen